Den offentliga marknadens affärsvärden


Varje år gör offentlig sektor affärer för mer än 800 miljarder kr. Det är fler än 200 000 olika leverantörer som delar på dessa affärer. Vi på DoubleCheck genomför årligen en nationell insamling av dessa affärsvärden vilka sammanställs och ligger till underlag för olika analyser. Något som bidrar till att göra den offentliga affären mer strategisk.

Exempel på nyttan av ökad kunskap om den faktiska affären:

  • Du får veta mer om din offentliga marknad och vilka som är köpare
  • Ökad kunskap om värdet av dina potentiella affärer. Oavsett om det är avrop på avtal eller direkta inköp
  • Vilka konkurrenter du inte visste att du hade samt vilka de säljer till.
  • Eller kanske du är köpare och vill ha en enkel spendanalys jämfört med andra liknande köpare i den offentliga sektorn?

Kontakta oss på DoubleCheck för ett kostnadsförslag och för att få din egen användarlicens till DoubleChecks unika databas.

offert@doublecheck.se eller på 08 50 00 51 50