Den offentliga marknadens affärsvärden


Varje år gör offentlig sektor affärer för mer än 800 miljarder kr. Det är fler än 200 000 olika leverantörer som delar på dessa affärer. Vi på Dagens Samhälle Insikt genomför årligen en nationell insamling av dessa affärsvärden vilka sammanställs och ligger till underlag för olika analyser. Något som bidrar till att göra den offentliga affären mer strategisk.

Våra produkter och tjänster

DSI online – Marknadsdatabasen för Offentliga värden

DSI Online är unik. Ingen annan kan erbjuda denna information samlad så att du som företag kan abonnera på den.
Här finns affärsvärden för 800 miljarder per år fördelade på kommun, landsting och myndighet som köpare och med bas i din bransch och med jämförelser mot dina utvalda konkurrenter.
Här får du snabbt reda på vad din marknad är värd och hur mycket dina konkurrenter fakturerat.

Några exempel på användningsområden

Pris
24.500 SEK för åtkomst till senast inlästa kalenderåret med tillgång till 20 utvalda konkurrenters offentliga affärsvärden. Utöver detta ingår en förteckning över alla bolag registrerade i er bransch som fakturerat offentlig marknad. Dessutom ingår historiska affärsvärden from 2012 och framåt.

Fakturainsamling för sammanställning

Vi tar fram fakturor från offentliga köpare från de leverantörer ni vill skall ingå i en analys. Vid behov kan vi även bearbeta dessa för att ni ska få en bild över vilka unika produkter som köps, vilka personer hos köparen som gör beställningarna och till vilka priser.

Upphandlings-/Affärskalender för marknadsinvesteringar

Vi tar fram en lista över alla upphandlingar inom ert verksamhetsområde som kommer att löpa ut de kommande tre-sex åren. Denna information kompletterar vi sedan med varje anbudsgivares försäljning till de upphandlande parterna för att ge en indikation på värdet av dessa kontrakt så att ni lättare kan avgöra vilka upphandlingar ni ska lägga tid och resurser på. Dessutom framgår de potentiella kunder som köper varor och tjänster utanför avtal eller utan avtal överhuvudtaget. Viktig information för att kunna besluta om rätt typ av marknadsinvestering och säljstöd till respektive kund.

Kundkontroll/Kundkartläggning (lär känna dina kunder)

Vi kan kartlägga hur en befintlig eller potentiell kunds organisation är uppbyggd. Vi kontrollerar hur behovet av er tjänst/produkt ser ut, vilka avdelningar som har behovet och vilka personer som är beställare och beslutsfattare. Med detta underlag kommer ni veta vilka ni ska ta kontakt med för att skapa dialog och vilken typ av marknadskommunikation som är bäst samt hur behovet för er typ av tjänst eller produkt ser ut.

Intresserad av bättre beslutsunderlag för att göra bättre offentliga affärer?
För mer information kontakta.
Henrik Stålne
Researcher/kundansvarig
Tel: 08 – 452 73 75
Mobil: +46 70 767 27 74
henrik.stalne@dsinsikt.se