Den offentliga marknadens affärsvärden


Varje år gör offentlig sektor affärer för mer än 800 miljarder kr. Det är fler än 200 000 olika leverantörer som delar på dessa affärer. Vi på DoubleCheck genomför årligen en nationell insamling av dessa affärsvärden vilka sammanställs och ligger till underlag för olika analyser. Något som bidrar till att göra den offentliga affären mer strategisk.

Exempel på nyttan av ökad kunskap om den faktiska affären:

  • Du får veta mer om din offentliga marknad och vilka som är köpare
  • Ökad kunskap om värdet av dina potentiella affärer. Oavsett om det är avrop på avtal eller direkta inköp
  • Vilka konkurrenter du inte visste att du hade samt vilka de säljer till.
  • Eller kanske du är köpare och vill ha en enkel spendanalys jämfört med andra liknande köpare i den offentliga sektorn?

Kontakta oss på DoubleCheck för ett kostnadsförslag och för att få din egen användarlicens till DoubleChecks unika databas.

offert@doublecheck.se eller på 08 50 00 51 50

Här finner ni två exempelrapporter på hur DoubleChecks unika affärsinformation över den offentliga marknaden kan sammanställas. Dessa rapporter är utvecklade för att få en ögonblicksbild över sina samlade inköp för de upphandlande enheterna eller hur stor den egna marknaden är för leverantörerna. Förutom själva rapporten ingår en Excelfil med all underliggande data för att kunna göra egna analyser som inte ryms inom ramen för rapportformatet.

Har du frågor eller vill ha en offert kontakta oss på offert@doublecheck.se

Branschrapport - Köpare

Denna rapport visar ett exempel på hur man som köpare på den offentliga marknaden kan jämföra sina inköp med andra köpare. Rapporten skulle också kunna göras som en enklare övergripande spendanalys och kan då med fördel även jämföras såväl med andra utpekade köpare eller ett snitt av hela rikets samlade inköp eller nyckeltal. I det fall man vill göra en matchning mot sina egna avtalsleverantörer är detta också möjligt.

Exempelrapport (PDF)

Marknadsrapport – Säljare

Denna rapport visar exempel på hur man som säljare på den offentliga marknaden får en överblick av tillgängligt affärsvärde. Rapporten beskriver samlade nyckeltal över hela och delar av den egna marknaden utifrån den bransch man är intresserad av. Viss jämförelser med särskilt utpekade konkurrenter ingår samt en överblick av deras viktigaste kunder.

Exempelrapport (PDF)